Towards a Bright LGBTI+ Future

Utopia is within reach. But we need to stand together to get there.

When

Wednesday May 17, 2017
Starting at 10 am

Where

Brussels
BOZAR

Join us in shaping the LGBTI+ future.

Register Now

Çavaria invites you to the conference Towards a Bright LGBTI+ Future at the Centre for Fine Arts Bozar in Brussels on IDAHOT, Wednesday May 17, 2017.

NL

Op IDAHOT (de Internationale Dag Tegen Holebifobie en Transfobie), woensdag 17 mei 2017, nodigt çavaria je uit voor haar conferentie Towards a Bright LGBTI+ Future in het Paleis voor Schone Kunsten Bozar in Brussel. Çavaria, de Vlaamse koepel van holebi- en transgenderorganisaties, nodigt op haar 40e verjaardag activisten, medestanders en partnerorganisaties uit om na te denken over hoe we samen de toekomstige uitdagingen kunnen aanpakken.

Van 10.00 uur tot 16.00 uur ben je welkom op de conferentie Towards a Bright LGBTI+ Future. Aan het internationale gedeelte van de conferentie kunnen ook de deelnemers van het internationale IDAHOT-forum, dat naar Brussel komt op 18 en 19 mei, deelnemen. De opening van de conferentie gebeurt door Federaal Staatssecretaris van Gelijke Kansen Zuhal Demir en Brussels Staatssecretaris voor Gelijke Kansen Bianca Debaets.

Om 16 uur opent Vlaams minister voor Cultuur Sven Gatz tijdens de afsluitende receptie officieel de tentoonstelling over de geschiedenis van de Vlaamse holebi- en transgenderbeweging. Je kan ook twee andere tentoonstellingen bezoeken in Bozar: Lolendo van Régis Samba Kounzi and REGNUM van Kris Micallef

’s Avonds om 18.30 uur organiseert BOZAR het debat On the Creation of an LGBTIQ Inclusive Society, in samenwerking met het Maltese voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het debat wordt geopend door Věra Jourová (European Union’s Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality) en Vitit Muntarbhorn (UN Independent Expert on Sexual Orientation and Gender Identity). Aansluitend kan je de tentoonstelling bezoeken. Meer informatie over de evenementen van Bozar vind je op bozar.be.

ENG

Çavaria invites you to the conference Towards a Bright LGBTI+ Future at the Centre for Fine Arts Bozar in Brussels on IDAHOT, Wednesday May 17, 2017. In light of çavaria’s 40th anniversary, the Flemish LGBT umbrella organisation invites activists, allies and partner organisations to think about how to tackle future challenges together.

From 10am till 4pm, you are warmly invited to participate in the conference Towards a Bright LGBTI+ Future. The international section of the conference is open to the participants of the international IDAHOT Forum, which will be held in Brussels on May 18 and 19. Opening of the conference by the Federal Secretary of State for Equal Opportunities Zuhal Demir and Secretary of State of the Brussels-Capital Region for Equal Opportunities Bianca Debaets.

At the closing reception at 4pm, Flemish minister for culture Sven Gatz will open the exhibition about the history of the Flemish LGBT movement. You can also visit two other exhibitions at Bozar: Lolendo by Régis Samba Kounzi and REGNUM by Kris Micallef.

In the evening at 6.30pm, you are welcome to attend the debate On the Creation of an LGBTIQ Inclusive Society organised by BOZAR, in association with the Maltese Presidency of the Council of the European Union, and the Brussels-Capital Region and visit the exhibition. The debate will be introduced by Věra Jourová (European Union’s Commissioner for Justice, Consumers and Gender Equality) and Vitit Muntarbhorn (UN Independent Expert on Sexual Orientation and Gender Identity). More information on the Bozar events on bozar.be.

Keynote speakers

Conference Schedule

All plenaries and international workshops will be in English (plenaries and the workshops on Inter*/DSD and asylum will have simultaneous French and Dutch interpretation). The workshops 'Focus Vlaanderen' are in Dutch and focused on our Flemish partner organisations.

8:30 am - 10:00 am

Registration – welcome


10:00 am - 11:00 am

Keynotes and introduction (plenary)

Ellen Sleeuwaert - Bart Eeckhout - Michelle Demishevich - Sabah Choudrey - Bianca Debaets - Zuhal Demir - Paul Dujardin

Opening of the conference
Federal Secretary of State for Equal Opportunities Zuhal Demir and Secretary of State of the Brussels-Capital Region for Equal Opportunities Bianca Debaets.

Welcome
Paul Dujardin, Chief Executive Officer – Artistic Director Bozar

Introduction
Conference hosts Ellen Sleeuwaert and Bart Eeckhout.
Bart Eeckhout is trustee and former co-chair of the trustees of çavaria. He is a professor at the University of Antwerp who does research in the field of LGBTIQ studies. He constantly seeks to stimulate collaboration between the worlds of activism and academia.
Ellen Sleeuwaert is co-chair of the trustees of çavaria and former chair of the Rainbowhouse Limburg. She works at the ACV (trade union) study department. She is passionate about involving civil society and businesses in LGBTIQ issues.

Keynotes
Michelle Demishevich and Sabah Choudrey.
More information

12:30 pm - 1:30 pm

Lunch


3:30 pm - 4:00 pm

Closing session (plenary)

Ellen Sleeuwaert - Bart Eeckhout - Ben Baks (IDAHOT Forum)

Reflections by conference hosts Ellen Sleeuwaert and Bart Eeckhout.

Closing words by Ben Baks of the Secretariat of the Governmental LGBTI Focal Points Network of the European Region.

4:00 pm - 5:00 pm

Closing reception and opening exhibition

Sven Gatz (Minister for Culture)

At the closing reception at 4pm, Flemish minister for culture Sven Gatz will open the exhibition about the history of the Flemish LGBT movement.

11:00 am - 12:30 pm

Geweld en discriminatie

Hildegard Van Hove (IGVM) - Paul Borghs (UNIA) - Didier Demelin (Lokale politie Denderleeuw/Haaltert)
Een werkwinkel over de aanpak van haatmisdrijven en discriminatie.

Onderzoek leert ons dat de Vlaamse bevolking op het eerste gezicht een erg tolerante houding aanneemt ten aanzien van holebi’s en transgenders. Toch is het met de jaren duidelijk geworden dat we in veel gevallen kunnen spreken van schijntolerantie en dat ronduit vijandige en gewelddadige vormen van intolerantie soms nog opduiken. Hebben we de limiet bereikt van de wettelijke bescherming tegen haatmisdrijven en discriminatie? Kunnen we er in slagen om in de toekomst de lage aangiftebereidheid van holebi’s en transgenders te keren? Moeten we naar een heel andere aanpak van haatmisdrijven en discriminatie? In deze werkwinkel belichten we een paar van deze gedachten.

Speakers

Paul Borghs, Unia
Didier Demelin, Commissaris – Lokale politie Denderleeuw/Haaltert
Hildegard Van Hove, Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen

Moderator

Jeroen Borghs, çavaria

11:00 am - 12:30 pm

Anders normaal, over individueel mentaal welbevinden

Vlaams Minister Jo Vandeurzen (videoboodschap), Eva Dumon (wetenschappelijk medewerker VLESP), Marjan Braspenning (L Coaching)
Depressie- en suïcidecijfers bij LGBT's liggen heel erg hoog. Hoe kunnen we actief werken aan het verhogen van mentaal welbevinden?

Stel dat niet de openstelling van het huwelijk de belangrijkste indicator voor vooruitgang in LGBT-kwesties zou zijn, maar wel de constant gebleven suïcidecijfers bij holebi’s en transgender personen. Zouden we dan moeten spreken van mislukte emancipatie voor LGBT’s in de laatste 30 jaar?
Hoe rijmen we het feit dat onze maatschappij grote sprongen vooruit genomen heeft op vlak van zichtbaarheid en gelijke rechten, met de vaststelling dat de innerlijke strijd zijn gevolgen blijft hebben op de levenskwaliteit van Vlaamse lgbt’s? In deze workshop komen enkele sprekers hun visie toelichten op hoe we moeten inzetten op individueel welbevinden.

Moderator: Leen De Wispelaere, çavaria

1:30 pm - 3:30 pm

Door het glazen plafond, op weg naar de regenboog

Magda De Meyer (NVR) - Jana Miah (master gender en diversiteit)
In deze workshop gaan we dieper in op wat ten grondslag ligt aan lgbt-fobie en onzichtbaarheid

Hoe doorbreken we machistische structuren?

In de sport, de politiek, religie, het onderwijs, op de werkvloer en in heel wat andere levensdomeinen heerst er er sterke hetero- en gendernorm. Om echt te kunnen werken aan de emancipatie van LGBT-personen moeten we in eerste instantie die normen doorbreken.
Het volstaat niet de gevolgen van machisme tegen te gaan als we de onderliggende structuren niet op een intersectionele manier aanpakken. Hoe moeten we hier de komende 10 jaar op inzetten?

Moderator: Katrien Van Leirberghe, çavaria

1:30 pm - 3:30 pm

Welke Roze Hoeksteen?

Annabelle Standaert (Polyamorie Belgium), Frederik Swennen (UA), Nola Cammu (UA)
In deze workshop gaan we in gesprek met o.a. onderzoeker over non conformerende relatievormen.

Relatievormen, gezinsvormen en seksualiteit, in het bijzonder polyamorie en meerouderschap
ANNABELLE STANDAERT, coördinator Polyamorie Belgium, geeft haar visie en ervaringen weer die ze zelf heeft opgedaan en die ze hoort bij leden van de vereniging Polyamorie Belgium.

Prof.Dr. FREDERIK SWENNEN Gaat in op niet-conventionele relaties tussen volwassenen, afwijkend van de heteronormatieve norm van samenwoning als seksueel koppel. De focus ligt op polyamorie en niet-seksuele huishoudens (bvb cohousing). Frederik Swennen is hoogleraar familierecht en verwantschapsstudies aan de Universiteit Antwerpen. Hij is (co)promotor van de onderzoeksnetwerken Rethinking (Rethinking Kinship) en Famcare (Family Dynamics and Care).

NOLA CAMMU debateert over niet-conventionele relaties tussen ouders en kinderen, meer bepaald meerouderschap. Nola Cammu is een doctoraatsbursaal aan de rechtsfaculteit te Antwerpen. Zij voert onderzoek naar sociale praktijken, publieke perceptie en juridische bescherming van vormen van meerouderschap in verschillende constellaties.

Moderator: Jeroen Borghs, çavaria

11:00 am - 12:30 pm

How to stand up for inter* rights

Pieter Cannoot (UGent) - Piet De Bruyn (member of Parliament)- Miriam van der Have (OII)
Panel of policymakers, activists and researchers search answers on the following question: How to shape an inter*movement?

(ENG) The fight for inter* rights is finding its way on European and national agendas. However, intersex persons are still denied their social and legal rights and are often medicalised. Earlier this year, InterAct, a US lobbying organization for intersex youth, launched a campaign that included the testimony of Flemish topmodel Hanne Gaby Odiele. The voice of OII Intersex Network is increasingly heard in European institutions.
We present a panel of policymakers, activists and researchers with the following questions: How to shape an inter*movement? How can OII have national effect? How can we stand up for inter*rights? Who needs to play a role in inter*activism?
Moderator: Katrin Hugendubel, Overall coordination of the policy and advocacy work of ILGA-Europe.

(NL) Het ijveren voor inter* rechten treedt steeds meer op de Europese en nationale voorgrond. De noden van intersekse personen worden in juridische en sociale context nog steeds niet erkend en vaak volledig gemedicaliseerd.  InterAct, een Amerikaanse lobbyorganisatie voor intersekse jongeren lanceerde begin dit jaar een campagne met daarin de getuigenis van Vlaams topmodel Hanne Gaby Odiele. De stem van OII Intersex Network wordt steeds meer gehoord de Europese instellingen. We leggen een panel van beleidsmakers, activisten en onderzoekers volgende vragen voor: Hoe kunnen we de intersekse beweging vormgeven? Hoe kan OII effect hebben op het nationale niveau? Hoe kunnen we de rechten van inter*personen garanderen? Wie moet er een rol spelen in inter*activisme?

Pieter Cannoot, Academisch Assistent Grondwettelijk Recht en Mensenrechten, Vakgroep Europees Recht, Publiekrecht en Internationaal Recht
Piet De Bruyn, parlementslid en aangeduid door de Raad van Europa als rapporteur over ‘Promoting the human rights of and elimination discrimination against intersex people’
Miriam Van der Have, intersex mensenrechten activiste, mede-oprichtster en co-voorzitter OII Europe en voorzitter van NNID Stichting in Nederland
Moderator: Katrin Hugendubel, coördinator van het politiek lobbywerk van ILGA-Europe

11:00 am - 12:30 pm

Development cooperation and LGBTI+

Abigail Rowlands (Plan International) - Koen De Feyter (University of Antwerp) - Wim Van de Voorde (Sensoa)
In this panel debate we will be discussing why and how governments and NGOs should address LGBTI+ issues in development cooperation.

Until now, LGBTI+ issues haven’t really been featured in development cooperation. But development cannot be effectively addressed without addressing human rights. This is why ‘Leave no one behind’ is a key principle in the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development. Development NGOs could play an important role by mainstreaming LGBTI issues, just as they have been looking at gender issues. In this panel debate we will be discussing why and how governments and NGOs should address LGBTI+ issues in development cooperation.

We will start this session with two short presentations: an interesting good practice on the three year program of Plan International on mainstreaming LGBT issues and an e-tutorial Body & Rights about sexual rights worldwide aimed at development cooperation actors.

Moderator

Daina Ruduša is Advocacy & Programmes Officer at ILGA-Europe.

Speakers

Koen De Feyter is a Faculty of Law professor at the University of Antwerp. He is the founder of the research networks ‘Law and Development’ and ‘Localizing Human Rights’. In February 2017 with the University of Antwerp he concluded a cooperation agreement with The Belgian Development Agency to embed human rights even better in the Belgian development projects. 

Abigail Rowlands is a Policy and Advocacy Officer at Plan International UK focusing on sexual and reproductive health and rights, with particular areas of work on family planning, LGBT+ rights, and the SDGs. Plan International UK is an independent global child rights organisation committed to enabling vulnerable and marginalised children to be lifted out of poverty. They work with children and their communities in 50 countries worldwide.

Wim Van de Voorde is a policy officer at Sensoa, the leading organisation in the field of sexual and reproductive health and right (SRHR) in Belgium, responsible for the promotion of SRHR especially in the context of Belgium and the EU as global actors. With an academic background in contemporary history and international development studies as well as a 10 years’ experience in the domain of development cooperation policies, he became a specialist in advocacy in the field of global health, gender equality and human right. Before working with Sensoa he worked as a policy officer for the Flemish Department of Foreign Affairs, as a researcher for Haifa University (Israel), as a lecturer in history for the University College of Brussels and as a free-lance journalist.

1:30 pm - 3:30 pm

Asylum and migration

Belhedi Bouhdid (Shams)
How can mainstream LGBTI+ organisations and their partners in Europe strengthen the capacity of LGBTI+ organisations abroad?

Belhedi Bouhdid is responsible for the external communication and PR of Shams, a Tunesian LGBT+ organization. As an activist he works towards the decriminalization of homosexuality in Tunesia and a ban on forced medical examinations to prove people are gay.
Belhedi will be sharing his expertise during this session on how to shape a sustainable international solidarity with LGBT people who are criminalized.

1:30 pm - 3:30 pm

The global workplace and LGBTI+

Silvy Vluggen (IBM) - Claire Courteille (ILO) - Nicholas Barnett (Accenture)
 In this workshop we will look at how businesses develop policies for an inclusive workforce and how they apply these policies in some of the challenging environments in different parts of the world.

In this workshop we will look at how businesses develop policies for an inclusive workforce and how they apply these policies in some of the challenging environments in different parts of the world. We will also talk about the role of business in the global fight for improving LGBTI+ rights. Can businesses contribute to social progress?

Moderator

Kathleen Van Nuffel is Director of Administration at Steptoe & Johnson LLP

Speakers

Claire Courteille is Director of the ILO Office for the European Union and the Benelux countries
She was a director at the International Trade Union Confederation, responsible for issues related to labour market policies, inequality, social protection, gender and migration. She started her carrier in the field of development cooperation and has worked for several organisations, including the UNHCR and the OSCE.

Silvy Vluggen – Business Development Executive – IBM Workforce Engagement Services
Workforce Diversity and LGBT Markets- IBM Corporation
Silvy Vluggen is a Business Development Executive at IBM. She is part of a global customer facing organisation that partners with IBM account teams worldwide to identify and win business through our ability to share IBM’s global LGBT and human capital best practices with customers and leverage IBM’s expansive LGBT executive network. Silvy is specifically responsible for managing and selling IBM’s Diversity and Inclusion consulting offerings, our IBM Workforce Engagement Services. Previously Silvy served as IBM’s Global LGBT Program Manager, having worldwide responsibility for IBM’s LGBT strategy and the development and implementation of IBM’s lesbian, gay, bisexual and transgender policies and programs around the globe. Silvy lives just outside of Paris (France) with her wife Sylvie and their daughter Kay.

Nicholas Barnett is a Senior Manager in Accenture’s UK Strategy business, responsible for the electronics and high-tech sector and has been with Accenture for over 7 years delivering customer strategy work. Nick is an executive sponsor for Accenture’s UK LGBT programme, a former co-lead of Accenture’s UK LGBT Network and a co-author of the thought leadership ‘Engaging the majority to create an LGBT inclusive workplace’. Nick leads Accenture’s LGBT client engagement in the UK and sits on Accenture’s Global LGBT programme helping to advise other Accenture geographies and our clients on establishing LGBT programmes. Outside of work Nick is a passionate field hockey player, a keen cook, traveller and a fan of his beloved Tottenham Hotspur football club.

Registration

Participation to the conference is free.

Fill out your information

Sponsors & Partners

  • Accenture
  • Staatssecretariaat voor Gelijke Kansen
  • Crowne Plaza Hotel Brussels
  • Brussels gewest Gelijke Kansen
  • Vlaamse Overheid Gelijke Kansen

Location & Accommodation

The Centre of Fine Arts is one of the jewels of Belgium's cultural and architectural heritage. Following intensive renovation and restoration work, the Centre has now re-opened its original spaces consisting of a network of exhibition rooms, theatre halls and the Henry Le Boeuf hall, a concert hall seating 2200.

Conference Location

BOZAR, CENTRE FOR FINE ARTS

The Brussels Centre for Fine Arts is not simply an architectural masterpiece, but also an arts centre simmering with international cultural and artistic activities: more than 250 annual chamber music and symphony orchestra concerts; around twenty thematic and individual exhibitions of ancient and contemporary art, and exhibitions by very young artists; with contemporary theatre and dance, writers and film-makers.


www.bozar.be

 

Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel

Nearby Accomodation

Hotel Crowne Plaza Brussels


Crowne Plaza Brussels – Le Palace is a historic landmark hotel in the centre of Brussels. Situated on the Place Rogier, the hotel is within easy reach of the Grand Place and the Mont des Arts. Sightseers can take a walk in the Botanical garden or they can stroll down the most famous shopping street of Brussels, the Rue Neuve. Underground services are located next to the hotel.
Book your hotel room at a special rate.

Ginestestraat 3, 1210 Brussel

Book Online
Additional details